Wilczkowski Franciszek

Wilczkowski Franciszek (1881-1932) Franciszek Konstantyn Wilczkowski urodził się w 1881 roku, był synem Filipa i Antoniny z Praalów. Inżynier – architekt, fotograf. Żonaty; 10 listopada 1928 roku w Sochaczewie wziął ślub ze Stefanią Szytenchelm, córką Franciszka...