Wilczkowski Franciszek (1881-1932)

Franciszek Wilczkowski urodził się w 1881 roku, zmarł 23.01.1932 roku w Sochaczewie. Inżynier – architekt.

W latach 1908-1914 był studentem Politechniki Lwowskiej. Był czołową postacią Sekcji Fotograficznej Związku Studentów Architektury Politechniki Lwowskiej, autor m.in. dużego zbioru fotografii zabytków Spisza i Pirgi (okolic Biecza). Jego fotografie były często publikowane m.in. w przewodnikach Mieczysława Orłowicza (Walanus 38-39).

Działalność tej organizacji, założonej w 1902r, polegała m.in. na urządzaniu licznych wycieczek w celu inwentaryzowania i fotografowania dzieł architektury, przede wszystkim na terenie Galicji.

W 1917 roku był żołnierzem Legionów Polskich, w kwietniu tego samego roku czasowo niezdolny do służby, wymagał leczenia w Zakopanem.

11.12.1920 roku wystosował memoriał do wojewody warszawskiego, w którym przedstawiono ówczesną sytuację „domku Chopina” oraz pierwszy raz sformułowano postulaty dotyczące przyszłości Oficyny (m.in. utworzenie tam szkoły podstawowej).

W 1924 roku wykonał projekt architektoniczny Gimnazjum Koedukacyjnego Wydziału Powiatowego Sejmiku Sochaczewskiego, w którym obecnie ma siedzibę Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

Franciszek Wilczkowski zmarł 23 stycznia 1932 roku w wieku 50 lat. Pochowany został na cmentarzu parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

 

„Związek Studentów Architektury we Lwowie, jedno z kilku stowarzyszeń naukowych Politechniki Lwowskiej, założone w 1902 r., prowadzące na wielką skalę działalność dokumentacyjną zabytków architektury, głównie z terenów Galicji. Od początku swego istnienia Związek organizował wycieczki terenowe, sporządzając dokumentację rysunkową, pomiarową i fotograficzną. Niezwykle prężna Sekcja Fotograficzna w ciągu kilku lat od powstania zgromadziła pokaźne i profesjonalnie prowadzone archiwum, udostępniając swoje materiały na potrzeby publikacji naukowych, na wystawy (m.in. organizowaną przez TOnZP w 1919 r. wystawę „Polska architektura monumentalna od XVI do XIX wieku”) czy prowadząc sprzedaż odbitek fotograficznych.”

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć