Ciechońska Róża

Ciechońska Róża (1809-1869) Róża Zaleska h. Prawdzic urodziła się w Andruszówce na Ukrainie w 1809 roku, zmarła 12.11.1869 roku. Była córką Seweryna i Konstancji z Bierzyńskich. Ojciec był Marszałkiem szlachty powiatu żytomierskiego. Pochodziła z linii wołyńskiej rodu...

Skarzyński Alfons

Skarzyński Alfons (1830-1907) Alfons Skarzyński h. Bończa urodził się 22 października 1830 roku w Częstochowie, zmarł 23.09.1907 roku. Właściciel dóbr Studzieniec. Był synem Juliana Józefa Piotra i Anny Kolety Franciszki z Zarembów. Żonaty; około 1860 roku wziął ślub...