Sadowicz Roman

Sadowicz Roman (1828-1888) Roman Sadowicz urodził się w Skierniewicach 27 lutego 1828 roku, był synem Jana i Małgorzaty z Oczarskich. Fabrykant sukna. Żonaty; 14 września 1853 roku w Skierniewicach wziął ślub z Marianną Bąkowską (1831-55), córką Michała i Wiktorii z...

Palewski Ignacy

Palewski Ignacy (1840-1888) Ignacy Mikołaj Palewski urodził się w 30 sierpnia 1840 roku w Warszawie. Pisarz gminny w Młodzieszynie. Był synem Michała, czeladnika blacharskiego i Marianny z Sapińskich. Żonaty; 29 stycznia 1868 roku wziął ślub z Józefą Essner...