Godziejewski Eugeniusz

Godziejewski Eugeniusz (1885-1938) Eugeniusz Godziejewski urodził się17 grudnia 1885 roku w majątku Barań, w guberni mohylewskiej. Generał brygady WP. Był synem Michała i Kamili z domu Abakanowicz Uczył się w szkole realnej w Mohylewie. W latach 1906-1914 studiował na...