Godziejewski Eugeniusz (1885-1938)

Eugeniusz Godziejewski urodził się 17 grudnia 1885 roku w majątku Barań, w guberni mohylewskiej. Generał brygady WP. Był synem Michała i Kamili z domu Abakanowicz.

Uczył się w szkole realnej w Mohylewie. W latach 1906-1914 studiował na wydziale budowy maszyn Politechniki we Lwowie . W czasie studiów wstąpił do Organizacji Bojowej PPS, był również członkiem Związku Walki Czynnej i „Strzelca”. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Początkowo dowodził plutonem, a następnie kompanią w 3 Pułku Piechoty Legionów.Uczestniczył w bitwach pod Osmołdą i Rarańczą. 17 czerwca 1915 roku wraz ze swoja kompanią zapobiega przełamaniu frontu przez Rosjan. Otrzymuje medal „Signum Laudis” i awans do stopnia porucznika. W listopadzie 1915 uczestniczy w natarciu nad Styrem. 1 listopada 1916 roku mianowany do stopnia kapitana.

W 1917 r. wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej. Od maja 1918 był komendantem Kursu Wyszkolenia Piechoty, a następnie dowódcą II batalionu 1 Pułku Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej. W listopadzie 1918 na czele dowodzonego przez siebie pododdziału wziął udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie.

26.01.1919 roku dowodzony przez niego batalion przetransportowany został na Śląsk Cieszyński, gdzie wziął udział w walkach z Czechami. 7.03.1919 r., w walce pod Wołczuchami, rozpoczął swój udział w wojnie ukraińskiej.

23.12.1921 roku objął dowództwo 85 pułku Strzelców Wileńskich. Od 1923 roku pełnił obowiązki dowódcy 70 pułku piechoty w Jarocinie. 6 sierpnia 1927 roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza i mianowany dowódcą 4 Brygady Ochrony Pogranicza w Czortkowie. 19.06.1931 r. został mianowany dowódcą 19 Dywizji Piechoty w Wilnie.

17 grudnia 1933 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki nadał mu z dniem 1.1.1934 roku stopień generała brygady i pierwszą lokatą w korpusie generałów. W 1936 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie.

Generał Eugeniusz Godziejewski zmarł w Grodnie 25 maja 1938 roku. Pochowany został w Grodnie 27 maja 1938 roku.

Na cmentarzu parafialnym w Brzozowie jest grób generała Godziejewskiego.

Ordery i odznaczenia:

* Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie 10 listopada 1938 roku „za zasługi w służbie wojskowej”

* Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

* Krzyż Niepodległości

* Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

* Krzyż Walecznych – czterokrotnie

* Krzyż za Obronę Śląska Cieszyńskiego I klasy

* Medal Pamiątkowy za Obronę Śląska Cieszyńskiego

Marszałek Józef Piłsudski o pułkowniku Godziejewskim przed awansem na stopień generalski wygłosił poniższą opinię:

„Długi czas namyślałem się, kogo dać do 19 Dywizji Piechoty po generale Kasprzyckim. Pułkownik Godziejewski ma: le bon sens, qui commande. Są to słowa Napoleona i ten właśnie zdrowy spokojny rozsądek ma pułkownik Godziejewski. Dalej, jest u niego staranność pracy – nadzwyczajna. W tym roku jeszcze raz zbadałem jego pracę i nie znajduję, wyznam panom, pogorszenia. Staranność – znacznie wyższa niż przeciętna”.

le bon sens, qui commande – (tłum. z j. franc.: zdrowy rozsądek, który rozkazuje)

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Polska Zbrojna: pismo codzienne R.17 nr 151 (2 czerwca 1938)

www.wikizero.com/pl/Eugeniusz Godziejewski

forum.dobroni.pl/f/70-pulk/94311/2

jedynka.pleszew.pl/70pp(10.pdf)

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

Obserwuj nas