Glezmer Stanisław

Glezmer Stanisław Edward (1853-1916) Stanisław Edward Władysław Glezmer h. Bożena urodził się 17(21).01.1853 roku w Tursku Wielkim, niedaleko Klimontowa (pow. sandomierski gub. Radomskiej), zmarł 16.07.1916 roku w Petersburgu. Inżynier technolog, przemysłowiec i...