Morski Antoni

Morski Antoni (1819-1897) Antoni Morski urodził się 20 lipca 1819 roku. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, budowniczy pierwszego murowanego kościoła w Młodzieszynie. Był synem Kazimierza i Rozalii z Gutkowskich. Ojciec był dzierżawcą dóbr Koprzywna par. Biała Rawska, w...