Morski Antoni (1819-1897)

Antoni Morski urodził się 20 lipca 1819 roku. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, budowniczy pierwszego murowanego kościoła w Młodzieszynie. Był synem Kazimierza i Rozalii z Gutkowskich.  

Święcenia kapłańskie przyjął ok 1843 roku. Wikariusz w Jazgażewie, . W latach 1851-56 pełnił funkcję proboszcza w Pawłowicach, 1856-69 proboszcz w Sochaczewie. Dziekan sochaczewski.

W latach 1870-97 proboszcz parafii Młodzieszyn. Budowniczy murowanego kościoła w Młodzieszynie. Na budowę młodzieszyńskiej świątyni przekazał 4000 rubli. Pełnił wiele urzędów kościelnych. Bardzo szanowany i poważany przez Zarząd Cukrowni Młodzieszyn i mieszkańców. Członek Towarzystwa Rolniczego.

Ksiądz Antoni Morski zmarł 16 kwietnia 1897 roku. Pochowany został na cmentarzu w Młodzieszynie-Juliopolu.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

www.geneteka.genealodzy.pl

Kronika religijna przeglądu poznańskiego 1856

Przegląd Katolicki 1885 nr 23

Obserwuj nas