Morski Antoni (1819-1897)

Antoni Morski urodził się 20 lipca 1819 roku. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, budowniczy pierwszego murowanego kościoła w Młodzieszynie. Był synem Kazimierza i Rozalii z Gutkowskich. Ojciec był dzierżawcą dóbr Koprzywna par. Biała Rawska, w 1845 właścicielem dóbr Duki, par. Tarczyn.  

Święcenia kapłańskie przyjął w 1843 roku. Wikariusz: Jazgażew (1843-50); w 1848 roku otrzymał prawo do posiadania beneficjów. Proboszcz: Pawłowice (1851-56); Sochaczew (1856-69); Młodzieszyn (1869-97). Dziekan sochaczewski, kanonik honorowy łowicki. Pełnił różne urzędy kościelne.

Budowniczy murowanego kościoła w Młodzieszynie (1872-75). Na budowę młodzieszyńskiej świątyni przekazał 4000 rubli.  Bardzo szanowany i poważany przez Zarząd Cukrowni Młodzieszyn i mieszkańców. Członek Towarzystwa Rolniczego.

W 1864 roku został oskarżony o pomaganie powstańcom. W 1865 będąc proboszczem w Sochaczewie mieszkali na plebanii jego rodzice. Testamentem zapisał: 2000 rubli na szpitale warszawskie; 500 rubli na Seminarium Metropolitalne św. Jana w Warszawie;

Ksiądz Antoni Morski zmarł 16 kwietnia 1897 roku. Pochowany został na cmentarzu w Młodzieszynie-Juliopolu.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kronika religijna przeglądu poznańskiego 1856

Przegląd Katolicki 1885 nr 23 

Biesiada Literacka_pismo literacko-polityczne illustrowane 1903 nr 28 (10 lipca 1903)

Kurjer Poranny 1911 nr 83 (24 marca 1911)

Słowo 1897 nr 92 (24 kwietnia 1897)

Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy R. 15, nr 89 (20 kwietnia 1897)

www.geneteka.genealodzy.pl

www.polona.pl

Obserwuj nas