Kawecki Michał

Kawecki Michał (1849-1912) Kawecki Michał (1849-1912) Michał Kawecki urodził się 15 września 1849 roku w Różycach w ziemi łęczyckiej; zmarł 25 września 1912 roku w Zawadzie. Ojciec Józefa Stefana Kaweckiego, posła na Sejm II RP. Żonaty; około 1880 roku wziął ślub z...