Wilczkowski Franciszek

Wilczkowski Franciszek (1881-1932) Franciszek Konstantyn Wilczkowski urodził się w 1881 roku, był synem Filipa i Antoniny z Praalów. Inżynier – architekt, fotograf. Żonaty; 10 listopada 1928 roku w Sochaczewie wziął ślub ze Stefanią Szytenchelm, córką Franciszka...

Heimroth Józef

Heimroth Józef (1855-1930) Józef Heimroth urodził się 15 września 1855 roku w Stulsku par. Mikołajew nad Dniestrem, był synem Marcina i Marianny z Szalkiewiczów. Artysta-malarz; miał brata Karola, urzędnika kolei galicyjskiej im. Karola Ludwika który również był...