Łukaszewski Ignacy

Łukaszewski Ignacy (1835-1910) Ignacy Łukaszewski urodził się 3 lipca 1835 roku w Kole, w gub. kaliskiej; zmarł 29.10.1910 roku w Gostyninie. Ksiądz, proboszcz parafii Św. Marcina w Gostyninie.  Szkołę średnią ukończył w Łęczycy, w 1854 roku wstąpił do Seminarium Św....