Łukaszewski Ignacy (1835-1910)

Ignacy Łukaszewski urodził się 3 lipca 1835 roku w Kole, w gub. kaliskiej; zmarł 29.10.1910 roku w Gostyninie. Ksiądz, proboszcz parafii Św. Marcina w Gostyninie. 

Szkołę średnią ukończył w Łęczycy, w 1854 roku wstąpił do Seminarium Św. Jana w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1858 roku. Następnie został wikariuszem w Zgierzu, w 1862 r. został mansjonarzem przy kolegiacie łowickiej, a następnie sekretarzem kapituły łowickiej. 

W 1863 roku otrzymał administrację, a następnie probostwo parafii w Sannikach. W 1870 dzięki jego staraniom został wybudowany murowany kościół, na miejscu poprzedniego, drewnianego. W 1886 roku, po 23 latach pracy w Sannikach, został proboszczem i dziekanem w Gostyninie zastępując na tym stanowisku księdza Andrzeja Gronczewskiego. W 1894 otrzymał tytuł kanonika kapituły łowickiej, a w 1907 został prałatem tej kapituły.

Ksiądz Ignacy Łukaszewski zmarł 29 października 1910 roku. Pochowany został na cmentarzu w Gostyninie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://polona.pl

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym 1894 nr 14

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym 1907 nr 50

Kalendarz Wieku: Illustrowany na Rok Zwyczajny… (1889)

Kurjer Warszawski 1910 nr 303 i 304

Słowo 1910 nr 500

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1886 nr 261

https://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://familyserch.org

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Obserwuj nas