Grzybowski Leonard

Grzybowski Leonard (1878-1905) Leonard Grzybowski urodził się w 1871 roku w Lublinie, zmarł 15.02.1905 w Modelu. Chemik przemysłu cukrowniczego, autor wielu opracowań dotyczących oznaczania i rafinacji cukru. Był synem Aleksandra (1825- ) i Kamilli (1844 – )z...

Dziamarski Paweł

Dziamarski Paweł (1840-1900) Paweł Dziamarski urodził się 13 stycznia 1840 roku w Bobowni par. Szadek; zmarł 6.03.1900 roku w Gąbinie. Proboszcz parafii Łopiennik i Gulowska Wola. Był synem Józefa i Katarzyny Cupryn. Ojciec był gospodarzem rolnym. W 1864 r. był...