Leszczyński Ignacy

Leszczyński Ignacy Józef (1797-1857) Ignacy Józef Antoni Florian Tadeusz Marian Skarbek-Leszczyński h. Abdank urodził się w 1797 roku we wsi Jarantowice na Kujawach, zmarł 28 czerwca 1857 roku w Belnie. Ziemianin, właściciel dóbr Belno. Był synem Pawła i Anny z...