Gutt Jerzy

Gutt Jerzy Edward (1836-1899) Jerzy Edward Gutt h. Ślepowron urodził się 23 kwietnia 1836 roku w Suwałkach; zmarł 9 kwietnia 1899 roku w Gostyninie. Rejent kancelarii hipotecznej, Sędzia Pokoju. Był synem Aleksandra Józefa i Marii z Referowskich. Ojciec był radcą...