Glezmer Stanisław

Glezmer Stanisław Edward (1853-1916) Stanisław Edward Władysław Glezmer h. Bożena urodził się 17 lub 21 stycznia 1853 roku w Tursku Wielkim, niedaleko Klimontowa (pow. sandomierski gub. radomskiej). Inżynier technolog, przemysłowiec i działacz społeczny. Urodzony w...