Garbolewski Bolesław

Garbolewski Bolesław (1834-1910) Bolesław Dominik Wawrzyniec Garbolewski h. Sulima urodził się 25 marca 1834 roku w Warszawie. Uczestnik Powstania Styczniowego. Był synem Kazimierza Aleksandra i Marianny z domu Colin. Ojciec był urzędnikiem Królestwa Polskiego. ...

Garbolewski Włodzimierz

Garbolewski Ignacy Włodzimierz (1878-1933) Ignacy Włodzimierz Garbolewski urodził się  15.01.1878 roku w Czerwonce koło Sochaczewa, zmarł 1.11.1933 roku w Sochaczewie. Pierwszy starosta sochaczewski po  I wojnie światowej. Właściciel dóbr Czerwonka. Był synem...

Garbolewski Leonard

Garbolewski Leonard (1839-1895) Leonard Kazimierz Dominik Ludwik Garbolewski h. Sulima urodził się  6 listopada 1839 roku w Warszawie, był synem Kazimierza Aleksandra i Marianny z domu Collin. Uczestnik Powstania Styczniowego. Właściciel dóbr Czerwonka. Ojciec był...

Garbolewski Bolesław

Garbolewski Bolesław (1834-1910) Bolesław Dominik Wawrzyniec Garbolewski h. Sulima urodził się 25 marca 1834 roku w Warszawie. Uczestnik Powstania Styczniowego. Był synem Kazimierza Aleksandra i Marianny z domu Colin. Ojciec był urzędnikiem Królestwa Polskiego. ...