Garbolewski Ignacy Włodzimierz (1878-1933)

Ignacy Włodzimierz Garbolewski urodził się  15.01.1878 roku w Czerwonce koło Sochaczewa, zmarł 1.11.1933 roku w Sochaczewie. Pierwszy starosta sochaczewski po  I wojnie światowej. Właściciel dóbr Czerwonka. Był synem Leonarda  Garbolewskiego i Bronisławy z Rakowskich. Ojciec Leonard Garbolewski był właścicielem ziemskim.

Miał 6 rodzeństwa: 3 braci (Kazimierz, Edward, Tadeusz) i 3 siostry (Stefania, Zofia, Izabela)

Żonaty,w kościele św. Bartłomieja w Rybnie 9.02.1908 roku zawarł związek małżeński z Haliną Marią Grzybowską ze Żdzarowa, córką Zygmunta Adolfa Grzybowskiego i Zofii Marii Idalii Podczaskiej h. Rola

Mieli czworo dzieci:

Alicja Maria 1915-1947

Leonard 1920

Jerzy 1920

Stefan 1920-1944

W latach 1918-19 był pierwszym komisarzem powiatu sochaczewskiego w odrodzonej Polsce. Właściciel dóbr Czerwonka i wielki społecznik. Wspierał polską inicjatywę gospodarczą i dobre wykształcenie młodzieży. Udzielał rzemieślnikom pożyczek i sprzedawał place po preferencyjnych cenach z zastrzeżeniem możliwości odsprzedania ich wyłącznie w polskie ręce. Udzielał pożyczek rzemieślnikom polskim. Ofiarował place pod budowy sochaczewskich szkół: Szkoły Rzemieślniczej, Gimnazjum Powiatowego oraz Szkół Powszechnych. Wydzielił również plac pod budowę stadionu miejskiego. Hojnie wspierał ubogich w ramach działalności charytatywnej w sochaczewskiej parafii.

Sprawowane funkcje:

Prezes Straży Pożarnej w Sochaczewie

Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Prezes Związku Ziemian

Działacz kółek rolniczych

Działacz Stronnictwa Narodowego

Ignacy Włodzimierz Garbolewski zmarł 1 listopada 1933 r. w wieku 55 lat. Pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła: 

www.geneteka.genealodzy.pl

www.wielcy.pl

B. Kwiatkowski, Kalendarium wydarzeń historycznych miasta Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939), Sochaczew 2018

Wieśniak Pismo poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów, 9 lipca 1914

https://ziladoc.com/download/zobacz-prezentacj-80_pdf

 

 

Obserwuj nas