Sztychler Michał

Sztychler Michał (1865-1929) Michał Paweł Sztychler urodził się 29 września 1865 roku w Szwarocinie, par. Rybno. Był synem Franciszka i Teresy z Żywiczyńskich. Ławnik Magistratu, burmistrz Sochaczewa w latach 1924-25. Żonaty; w Rybnie wziął ślub z Antoniną Sadowską,...