Bielawski Aleksander

Bielawski Aleksander (1822-1877) Aleksander Bielawski urodził się w 1822 roku w Warszawie; był synem Jozafata (Józefa) i Józefy Joanny Wiktorii (3im.) z Miklaszewskich. Cukrownik, pierwszy dyrektor cukrowni w Młodzieszynie, która do końca XIX wieku była największym...