Czosnowski Wacław

Czosnowski Wacław (1897-1938) Wacław Czosnowski urodził się 8 października 1897 roku w Bożykowcach na Podolu, zmarł 22.07.1938 r. Pisarz – ps. „Aosta”, polski urzędnik konsularny. Był synem Zdzisława i Marii Zofii ze Skarbków. Pochodził z rodziny ziemiańskiej....