Paschalis-Jakubowicz Aleksander

Paschalis-Jakubowicz Aleksander (1783-1846) Aleksander Paschalis-Jakubowicz i urodził się 4 czerwca 1783 roku w Warszawie, był synem Jakuba Paschalisa i Marianny z Muradowiczów. Dziedzic dóbr Święcice, marszałek sejmikowy. Ojciec był właścicielem fabryki pasów...