Paschalis-Jakubowicz Aleksander (1783-1846)

Aleksander Paschalis-Jakubowicz i urodził się 4 czerwca 1783 roku w Warszawie, był synem Jakuba Paschalisa i Marianny z Muradowiczów. Dziedzic dóbr Święcice, marszałek sejmikowy. Ojciec był właścicielem fabryki pasów kontuszowych, warszawskim kupcem, właścicielem ziemskim.

W 1813 roku wziął ślub z Katarzyną Ryx (1797-1851), córką Franciszka i Ludwiki Collignon. Franciszek Ryx był dziedzicem Pilaszkowa i Prażmowa, majorem WP, bratankiem starosty piaseczyńskiego i kamerdynera królewskiego Franciszka Ryxa. Małżeństwo dochowało się siedmiorga dzieci: Maria (1813); Magdalena (1816); Pelagia (1819); Feliks (1815); Seweryn (1820); Aleksander (1825); Ludwik (1818).

Po zakończeniu edukacji poświęcił się wojskowości; w 1809 był podporucznikiem w 5 Pułku Jazdy Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, kawalerem Krzyża Wojskowego. Pełnił również funkcje publiczne, był radcą powiatu błońskiego w 1812, marszałkiem sejmiku 1828.

W 1810 roku nabył wystawione na licytację dobra ziemskie Moszna w powiecie błońskim. Na opłacenie transakcji otrzymał pieniądze od ojca, który zadbał o odpowiednie uposażenie syna oraz pozostałych dzieci. Aleksandrowi przekazał 180 tys. złotych polskich na zakup dóbr ziemskich oraz 18 tys. na zakup potrzebnego inwentarza. To również ojciec zaaranżował jego małżeństwo z wnuczką po bratanku wpływowego i zamożnego starosty piaseczyńskiego, kamerdynera, zausznika i tajnego konsyliarza królewskiego Franciszka Ryxa. Małżonka w posagu wniosła 180 tys. złotych polskich oraz 20 tys. złotych polskich kosztem wyprawy. W majątku Aleksandra prowadzono uprawy egzotycznych drzew i krzewów. Można było tam nabyć pomarańcze, cytryny, cyprysy, bukszpany, cedry oraz laury. Poza Moszną posiadał również dobra Łaźniew i Święcice, które były majątkiem posagowym żony.

Aleksander Paschalis-Jakubowicz zmarł 7 marca 1846 roku w Łaźniewie. Pochowany został w Rokitnie. 

Na murze kościoła parafialnego w Rokitnie, pochodzącego z XVII wieku znajduje się epitafium: Tu spoczywają zwłoki Ś. P. Aleksandra Paschalisa Jakubowicza obywatela ziemskiego parafii Rokitno żył lat 63 zmarł 7 marca 1846 Pozostała żona wraz z dziećmi ten kamień na pamiątkę kładą i proszą przechodnia o nabożne westchnienie za duszę jego.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Anna Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów, Warszawa 2019 (pdf)

Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1–3, Warszawa (1932–1935)

Olgierd Budrewicz, Sagi Warszawskie t. 1–3, Warszawa 1990

Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXIX, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999)

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl 

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

www.wiki.ormianie.pl

https://pl.wikipedia.org

https://mazowieckie.dipp.info.pl

http://www.ormianie.pl 

https://polona.pl

https://www.myheritage.com

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim 

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie w Warszawie

 

Obserwuj nas