Sadowicz Roman

Sadowicz Roman (1828-1888) Roman Sadowicz urodził się w Skierniewicach 27 lutego 1828 roku, był synem Jana i Małgorzaty z Oczarskich. Fabrykant sukna. Żonaty; 14 września 1853 roku w Skierniewicach wziął ślub z Marianną Bąkowską (1831-55), córką Michała i Wiktorii z...