Hłasko Józef

Hłasko Józef (1856-1934) Józef Hłasko urodził się 17 września 1856 r. w Przesiemieńce n. Dźwiną w guberni witebskiej. Publicysta, działacz Narodowej Demokracji, dziennikarz. Posługiwał się pseudonimami: J.H.S., Józef Kniażyc, Leliwa, Proboszcz i in. Był synem Józefa i...