Miller Ludwik

Miller Ludwik Jan (1782-1854) Jan Ludwik Miller urodził się 15 kwietnia 1782 roku w Warszawie; zmarł 13.12.1854 roku w Gostyninie. Kapitan inżynierii wojsk polskich w Księstwie Warszawskim. Uczestnik Powstania Listopadowego. Był synem Andrzeja i Anny Reginy z...