Złotkowski Andrzej (1803-1855)

Andrzej Złotkowski urodził się 3.02.1803 roku w Wojewódkach Górnych w gub. lubelskiej, zmarł 25.05.1855 roku w Brochowie. Ksiądz kanonik honorowy płocki, dziekan gąbiński, proboszcz parafii Brochów. Był synem Antoniego i Eleonory Wojewódzkiej

Od lat czterdziestych XIX w. pełnił funkcję dziekana dekanatu gąbińskiego oraz proboszcza parafii Sanniki. W 1854 został powołany na stanowisko proboszcza parafii Brochów. Do historii parafii przeszedł jako założyciel i promotor „Bractwa czyli Konfraterni Świętego Rocha” – parafialnej organizacji religijno-społecznej, której członkowie, chcąc wyjednać dla siebie zbawienie Boga i iść za przykładem św. Rocha, oprócz angażowania się w życie parafii byli zobowiązani do odwiedzania chorych, samotnych i cierpiących (w 2016 r. bractwo zostało reaktywowane jako organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”). Funkcję proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie pełnił zaledwie przez rok

Ksiądz Andrzej Złotkowski zmarł 25 maja 1855 roku w Brochowie, w wieku 52 lat. Pochowany został na cmentarzu w Brochowie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć