Złotkowski Andrzej (1803-1855)

Andrzej Błażej Złotkowski h. Topór urodził się 3 lutego 1803 roku w Wojewódkach Górnych w gub. lubelskiej. Ksiądz, kanonik honorowy płocki, dziekan gąbiński, proboszcz parafii Brochów. Był synem Antoniego i Eleonory z Wojewódzkich.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1828 roku. W 1832 roku wymieniany jako wikariusz w Łowiczu. W marcu 1842 roku został dziekanem dekanatu gąbińskiego oraz proboszczem parafii Sanniki. W 1854 został powołany na stanowisko proboszcza parafii Brochów. Do historii parafii przeszedł jako założyciel i promotor „Bractwa czyli Konfraterni Świętego Rocha” – parafialnej organizacji religijno-społecznej, której członkowie, chcąc wyjednać dla siebie zbawienie Boga i iść za przykładem św. Rocha, oprócz angażowania się w życie parafii byli zobowiązani do odwiedzania chorych, samotnych i cierpiących.

Funkcję proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie pełnił zaledwie przez rok.

Ksiądz Andrzej Złotkowski zmarł 25 maja 1855 roku w Brochowie, w wieku 52 lat w 27 roku kapłaństwa. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Brochowie.

W 2016 r. bractwo zostało reaktywowane jako organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”.   

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Marta Przygoda, Bractwo parafialne św. Rocha przy kościele w Brochowie na Mazowszu w latach 1854-1881. Saeculum Christianum, Tom XX /2013

Marta Przygoda, Proboszczowie parafii Brochów na Mazowszu w XIX i XX wieku. Saeculum Christianum, Tom XXI /2014

Kurjer Warszawski 1854 nr 164 (27 czerwca)

Pamiętnik Religijno-Moralny T.3 z.3 (1842)

Przegląd Poznański : pismo sześciotygodniowe T.22 Poszyt 1 (półrocze pierwsze 1856)

Kronika religijna Przegladu Poznańskiego Tom 1 z 1854

Kronika religijna Przegladu Poznańskiego Pismo sześciotygodniowe 1856

www.saeculum.christianum.uksw.edu.pl/

www.wielcy.pl

www.geneteka.genaalodzy.pl

www.sochaczew.pl

www.bazhum.muzhp.pl

Obserwuj nas