Zieliński Bolesław (1874-1937)

Bolesław Hieronim Józef Zieliński h. Ciołek urodził się w 1874 roku,  był synem Juliusza i Wiktorii z Kretkowskich. Obywatel ziemski, właściciel majątku Gradów.

Żonaty, około 1910 roku wziął ślub z Marią Heleną Radyszkiewicz h. Pypka (1886-1943), córką Wincentego i Marii z Olszowskich. Małżeństwo było bezdzietne.

Prowadził w Gradowie hodowlę bydła mlecznego rasy Simmenthal, uczestniczył w wystawach bydła. Był członkiem zarządu uruchomionej w Sochaczewie w 1902 roku mleczarni. W 1910 przekazał na cele doświadczalne część swoich gruntów. Podczas ruchów chłopskich w 1904 popierał wprowadzenie języka polskiego do urzędowania gminnego. Był członkiem komitetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego, który zajmował się działalnością filantropijną i społeczną. Wymieniony w Spisie ziemian z 1930 roku z majątkiem Gradów o powierzchni 674ha.

Bolesław Zieliński zmarł 20 kwietnia 1937 roku, w wieku 63 lat. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Kozłowie Biskupim.

Budowa dworu w Gradowie przypisywana Bolesławowi Zielińskiemu w 1880 roku (taki rok widnieje na ryzalicie dworu) jest błędem. Dwór wzniesiony został dla jego ojca Juliusza, który zmarł w 1879 roku.

Gradów od 1912 roku był własnością Bolesława Hieronima Józefa Zielińskiego, który nabył majątek za sumę 78 tysięcy rubli. W latach 1929-33 zarządcą był Ryszard Manteuffel-Szoege, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1937 roku po śmierci Bolesława stanowił własność jego żony Marii Heleny Zielińskiej. Do roku 1945 posiadłość znajdowała się w rękach rodziny Zielińskich. Po wojnie przejął ją Polski Związek Łowiecki. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

www.dwory.net

www.geneteka.genealodzy.pl

www.wielcy.pl

Kurier Warszawski 1915 nr 302

Kurier Warszawski 1911 nr 240

Gazeta Łowicka 1918 nr 5

Obserwuj nas