Żakowski Czesław (1868-1939)

Czesław Żakowski urodził się 5 stycznia 1868 roku w Dobrzelinie w pow. kutnowskim. Zmarł 7 marca 1939 roku. Ksiądz, proboszcz parafii Słubice. Był synem Franciszka i Bibianny Marianny z Drożdżewskich. Ojciec był kowalem w Dobrzelinie. Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał dziewięcioro rodzeństwa.

Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy przez kilka lat był nauczycielem. W 1892 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1899 r. we Włocławku z rąk bp. Henryka Kossowskiego. Był wikariuszem w parafiach: Płock, Raciąż, Szreńsk i Czerwin.

W 1906 roku został proboszczem parafii Święcieniec w pow. płockim. W Święcieńcu z jego inicjatywy została wybudowana dwuklasowa szkoła dla dzieci katolickich. W 1926 roku został proboszczem parafii Słubice. Dzięki jego staraniom został wybudowany w Słubicach parafialny Dom Katolicki.

Ksiądz Czesław Żakowski zmarł 7 marca 1939 roku w szpitalu św. Józefa w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Słubicach.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć