Witkowski Paweł (1789-1855)

Paweł Witkowski h. Nowina urodził się w 1789 roku w Kampinosie, był synem Kajetana i Franciszki z Zembrzyckich. Lekarz – chirurg.

Żonaty; 16 stycznia 1815 roku w Błoniu wziął ślub z Marianną Cymerman, córka Jana i Krystyny. Małżonkowie mieli syna Franciszka (1816-58).

W 1809 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył 26 kwietnia 1814 roku. Uzyskał dyplom chirurga I rzędu i magistra artis obstetriciae (sztuki położnictwa). 1.06.1814 roku został mianowany chirurgiem powiatu błońskiego; 1.10.1816 zastępcą lekarza obwodu warszawskiego; w 1817 roku był lekarzem w Przedborzu, następnie w obwodzie sochaczewskim, a potem w powiecie łowickim. 1 września 1844 przeszedł na emeryturę. 

Paweł Witkowski zmarł 13 marca 1855 roku w wieku 66 lat. Pochowany został na cmentarzu par. Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskiém ___na rok 1839

Kurjer Warszawski 1844 № 129 (14 maja)

Kurjer Warszawski R29 nr 256 (29 września 1849)

Dziennik Urzędowy Gubernii Mazowieckiey 1844 nr 29 (20 lipca) + dodatek

Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego: 1808-1831: słownik biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977

A. G. Turczyk, Cmentarz parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2010

AP Grodzisk Mazowiecki

www.polona.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

Obserwuj nas