Wiktor Antoni (1804-1873)

Antoni Wiktor urodził się 17 maja 1804 roku w Izdebniku (pow. wadowicki), zmarł 24 lipca 1873 roku w Trębkach. Ksiądz, kanonik, długoletni proboszcz par. Trębki. Był synem Antoniego i Teresy.

W 1827 roku przyjął święcenia kapłańskie. W październiku 1829 roku został administratorem, a następnie proboszczem par św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku, powiat łęczycki. W tej parafii pracował do końca 1834 roku.

Około 1838 roku został proboszczem parafii. św. Stanisława Kostki w Trębkach. W trakcie pracy kapłańskiej w Trębkach, przez kilka tygodni pełnił także funkcję administratora parafii Suserz. Był wicedziekanem gąbińskim, honorowym kanonikiem łowickim.

W 1847 roku rozpoczął remont kościoła w Trębkch, postawił nową dzwonnicę oraz wykonał ogrodzenie przykościelnego cmentarza.

Pracując w Trębkach na powierzchni prawie czterech mórg założył trzy ogrody: kwiatowy, owocowy oraz park angielski. W ogrodzie owocowym było wiele gatunków śliw, jabłoni, gruszy, wiśni, agrestu i wiele innych krzewów. Wśród jabłoni: kalwile, renety, sztetyny oraz jabłka tyrolskie. Był krzewicielem ogrodnictwa w byłej Kongresówce.

W książce Władysława Grabskiego „Historya Towarzystwa Rolniczego: 1858-1861 r. T.1, Historya rozwoju rolnictwa i sprawy włościańskiej w pierwszej połowie XIX wieku”, autor tak opisuje zasługi księdza Wiktora: „Najznakomitszym propagatorem ogrodnictwa w owym czasie, szczególnie wśród włościan, był ksiądz Wiktor z Trembek, który sam wielki i doborowy ogród owocowy u siebie w parafii założył” oraz „Poza tem, co zaznaczono, jest do wykazania w Gostyńskiem rozwój ogrodnictwa. Ksiądz Wiktor z Trembek był na dalekie strony kraju promotorem tej gałęzi gospodarstwa wiejskiego, a osobliwie przykład jego znajdował naśladowców w najbliższej okolicy”.

Na wystawie rolniczej w Łowiczu w 1859 roku zaprezentował produkty z własnej pasieki. Pokazał również ule w w niespotykanych wówczas kształtach: domków, chińskich pagód, kościołów. „Wystawa płodów gospodarstwa wiejskiego i ogrodnictwa Królestwa Polskiego” która odbyła się w Warszawie w dniach 21-28 września 1867 roku, szeroko komentowana przyniosła księdzu srebrny medal za „najpiękniejszy ogólny zbiór owoców”.

Ksiądz Antoni Wiktor zmarł 24 lipca 1873 r. w Trębkach. W parafii przepracował 35 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Gazeta Warszawska 1854 nr 35

Rocznik Religijny Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na Rok 1847

Opiekun Domowy 1867 nr 41

Gazeta Sądowa Warszawska 1873 nr 21

Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuki 1867 nr 41

Gazeta Handlowa: pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu 1867 nr 221

Gazeta Warszawska 1871 nr 209

Zorza: pismo niedzielne poświęcone dla ludu miejskiego i wiejskiego w części ilustrowane 1872 nr 3

Kurjer Warszawski 1873 nr 229

Dolinowski, Zasady pszczolnictwa zastosowane do konstrukcji ula ramowego uwieńczonego na wystawie łowickiej 1859

Grabski, Historya Towarzystwa Rolniczego 1858-1861, Tom 1

Przegląd ogrodniczy, Rocznik VIII 1925

www.polona.pl

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.familyserch.org

www.bc.wbp.lodz.pl

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Obserwuj nas