Trzetrzewiński Wojciech Wincenty (1792-1865)

Wojciech Wincenty Trzetrzewiński urodził się około 1792 roku w  Chomranicach, Galicja Austriacka (obecnie pow. Nowy Sącz), zmarł 8.03.1865 roku. Radca kolegialny, Prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, członek Rady Stanu, ekonomista, kawaler orderu św. Stanisława drugiej klasy. Był synem Andrzeja i Agnieszki Królickiej.

2 lutego 1820 r. w Warszawie wziął ślub z Karoliną Marianną Anną Zaborowską (1801-1844), córką Ignacego i Teresy z Jasieńskich (Ignacy Zaborowski był rządcą ziemi czerskiej i rejentem ziemi sochaczewskiej). Małżonkowie mieli pięcioro dzieci: Feliksa Marianna Karolina (1820); Aleksander Ignacy (1822); Sabin Kostanty (1822); Wojciech Karol Grzymisław (1828); Piotr Dominik (1843).

Po śmierci pierwszej małżonki w 1844 r., wziął ślub 22 kwietnia 1845 r. w Grodzisku Mazowieckim z Marcellą Zaborowską (1807-1848) córką Adama i Konstancji z Marczyńskich (rodzice byli dawnymi właścicielami dóbr Zabłotnia). Małżonkowie mieli córkę Elżbietę Mariannę Albertynę (1846).

Absolwent Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Do 1815 służył w wojsku polskim, następnie był referentem Wydziału Stempla, Poczt i Loteryi w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu (1828), radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1838), prezesem Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, od 1863 członkiem Rady Stanu.

W czerwcu 1837 za sumę 55900 zł polskich kupił dobra Zabłotnia. Na inwentarz żywy i postawienie budynków w zaniedbanym folwarku Wojciech Trzetrzewiński przeznaczył pieniądze z posagu swojej żony Karoliny, dzięki czemu stała się ona właścicielką połowy dóbr ziemskich Zabłotnia. Postawił dwie murowane stodoły, dwie stajnie, dwie owczarnie, piwnice i inne budynki gospodarcze i włościańskie. Dzięki tym inwestycjom powstało dobrze urządzone gospodarstwo folwarczne. Z tych samych funduszy przeprowadzono we wsi meliorację.

W 1848 dobra Zabłotnia wydzierżawił braciom Wiliamowi i Franciszkowi Kedskie, zamieszkałym w Milanówku. W 1856 sprzedał Zabłotnię Adeli z Gnatowskich małżonce Aleksandra Beyera za 27 tys. rubli srebrnych.

Autor książek:

„Zbiór praw i przepisów stemplowych w czasie od dnia 23 grudnia 1811 roku do dnia 10 kwietnia 1828 wydanych” (1828, Warszawa)

„Rodowód familii Trzetrzewińskich poczynający się od r. 1589, a kończący się na: 1 dzieciach, 2 wnukach, 3 prawnukach, 4 praprawnukach, ś.p. Andrzeja i Agnieszki z Królikowskich małżonków Trzetrzewińskich po r.1860” (1860, Warszawa)

„O podatkach gruntowych stałych w Królestwie Polskiém obecnie istniejących” (1861)

WOJCIECH Wincenty Trzetrzewiński zmarł 8 marca 1865 roku w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Anna Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów, Warszawa 2019 (pdf)

Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXIX, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999)

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900 

Bibliografia Polska XIX stulecia,Tom. IV

https://wielcy.pl

https://zablotnia.grodzisk.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl 

https://mazowieckie.dipp.info.pl

 https://polona.pl

https://www.familysearch.org/pl

 Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Obserwuj nas