Troicki Mikołaj (1847-1931)

Mikołaj Troicki urodził się w 1847 roku. Sochaczewski szewc, fundator sztandaru Cechu Szewców Sochaczewskich. Był synem Jana i Tekli z Kosmowskich.

Dwukrotnie żonaty; 13 września 1871 roku w Sochaczewie wziął ślub z Antoniną Jasińską z Żukowa, córką Karola i Joanny z Rogowieckich. Małżonkowie mieli dzieci: Julian (1874-74); Tomasz (1874-75); Stanisław (1876); Roman Wawrzyniec (1877); Feliks (1879-82); Władysław (1882); Jan (1884-86). Antonina Troicka zmarła 28 czerwca 1910 roku.

14 listopada 1914 roku w Sochaczewie wziął ślub zJulianną Omylską, wdową po Władysławie Omylskim; córką Feliksa i Józefy Boguckich. Małżeństwo było bezdzietne.

Sochaczewski mistrz szewski; w 1907 roku ufundował sztandar Cechu Szewców Sochaczewskich, który obecnie jest najstarszym sztandarem rzemieślniczym w Sochaczewie. Był właścicielem zakładu szewskiego zatrudniającego w 1913 roku ośmiu pracowników.

Mikołaj Troicki zmarł 12 grudnia 1931 roku w Sochaczewie, w wieku 88 lat. Pochowany został na cmentarzu parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

A. G. Turczyk, Cmentarz parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2010

Szpital Józefa (str.24)

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

Obserwuj nas