Trembiński Piotr (1824-1897)

Piotr Szczepan Trembiński (Trębiński) urodził się 1 sierpnia 1824 roku w Trembinie, w par. Zagroba, guberni płockiej. Zmarł 23.01.1897 r. w Słubicach. Proboszcz parafii Jamno/Słubice. Był synem Adama i Marianny z Cieślińskich.

Szkołę średnią ukończył w Płocku. Następnie wstąpił do Seminarium Księży Misjonarzy w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1848 roku. Został  wikariuszem w Brochowie, a od 1853 roku proboszczem tej parafii.

W 1856 roku został proboszczem parafii Jamno, w której pozostał do śmierci. Posługę proboszcza w tej parafii pełnił do 1894 roku, czyli prawie czterdzieści lat. Nowym proboszczem został wówczas ksiądz Gerwazy Danecki, ówczesny proboszcz par. Sokołów. Ksiądz Trembiński ostatnie lata życia spędził jako emeryt w słubickiej parafii.

W 1893 r. sporządził testament, którym prywatny księgozbiór na który składało się około 150 woluminów przekazał kościołowi w Jamnie, kwotę 100 rubli przekazał do rozdania ubogim w parafii. 5000 rubli zapisał ks. arcybiskupowi Wincentemu Chościak-Popielowi.

Ksiądz Piotr Trembiński zmarł 23 stycznia 1897 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Słubicach.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl

Kurjer Warszawski 1856 nr 207

Kalendarz Wieku: Illustrowany na Rok Zwyczajny __ (1889)

Słowo 1897 nr 24

Słowo 1894 nr 45

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym 1897 nr 6

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas