Tomicki Władysław (1839-1881)

Władysław Kazimierz Feliks Tomicki h. Łodzia urodził się 9 czerwca 1839 roku w Kożuszkach, pow. sochaczewski. Społecznik, członek Towarzystwa Rolniczego, dziedzic majątku Kożuszki. Był synem Jana Kapistana Tadeusza i Tekli Straszewicz h. Odrowąż. Ojciec był oficerem wojsk napoleońskich, generałem brygady Armii Królestwa Polskiego.

Kawaler, bezdzietny.

Był znanym miejscowym społecznikiem i filantropem, mającym również ogromne zasługi dla rozwoju rolnictwa w powiecie sochaczewskim. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim.

Był lokalnym pionierem mechanizacji rolnictwa. „Z całą energią wziął się za rozpowszechnianie w Królestwie i Cesarstwie rozmaitych machin i narzędzi rolniczych, których praktyczność w swoim majątku wypróbował” (Gazeta Warszawska).

Prowadził najbardziej znane w powiecie gospodarstwo rolne, zajmujące się głównie hodowlą bydła. Miał jedną z największych w okolicy hodowli świń. Jego bydło było wielokrotnie wyróżniane na wystawach w Warszawie. Określany był mianem „wybornego hodowcy i agronoma”.

Wspólnie z Alfredem Grodzkim założył domy handlowe „Tomicki i Grodzki”,w Warszawie, Kijowie oraz Elisawetgradzie (obecnie Kirowograd).

W 1879 wydany nakładem domu handlowego „Tomicki i Grodzki” został 42 stronnicowy „Katalog opisowy oraz instrukcya do użycia siewników Rudolfa Sacka, jako siewników rzędowych, kupkowych, rzutowych i wypielaczy rzędowych ze składów machin i narzędzi rolniczych domu handlowego „Tomicki i Grodzki” w Warszawie, Kijowie, Elisawetgradzie” autorstwa Rudolfa Sacka.

Rok później Władysław Tomicki razem z Grodzkim wydali publikację „O siewie rządowym i używanych w tym celu machinach Rudolfa Sack’a w Plagwitz pod Lipskiem”, Warszawa 1880.

Właściciel majątku Kożuszki, pow. Sochaczew. W 1870 roku zlecił budowę pałacu w Kożuszkach, posiadłość została spalona w roku 1914.

Interesował się architekturą i malarstwem, m.in. wspierał finansowo Józefa Chełmońskiego w trudnych początkach jego artystycznej kariery. Dzięki poparciu Władysława Tomickiego artysta mógł w 1871 r. wyjechać na studia do Monachium.

Władysław Kazimierz Feliks Tomicki zmarł 1 marca 1881 roku w Warszawie. Pochowany został w rodzinnej kaplicy na cmentarzu parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła: 

A. G. Turczyk, Cmentarz parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2010

M. Chudzyński, Wieś południowo zachodniego Mazowsza 1864-1907, Warszawa 1983

K. Estreicher, „Bibliografia polska XIX stólecia”, tom VII (dopełnienie), Kraków 1882

Gazeta Warszawska z 29.02.1881r

Gazeta Rolnicza z 6.03.1881r

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

Obserwuj nas