Toczyski Wojciech (1749-1827)

Wojciech Toczyski urodził się około 1749 roku w  Małym Czerniatynie w Guberni Kijowskiej. Generał major ziemiański milicji sandomierskiej w czasie powstania kościuszkowskiego. Był synem Kazimierza i Domicelli (Dominiki) z Bielskich.

Żonaty; 16 listopada 1783 roku w Warszawie wziął ślub z Marianną Błeszyńskią h. Oksza (1765-1819), córką Józefa i Franciszki z Młodeckich. Józef Błeszyński był pułkownikiem wojsk koronnych. Małżonkowie mieli czworo dzieci: Julia (1789-1857); Izabela (1795-1881); Michał (1798); Ksawery (1800).

W 1793 roku rotmistrz chorągwi 3 Brygady Kawalerii Narodowej, służył w armii Księstwa Warszawskiego. Podczas insurekcji działał na terenach Pińczowa i Opatowa, organizując oddziały pospolitego ruszenia. Nominację na generała ziemiańskiego uzyskał od Tadeusza Kościuszki w 1794. Był jednym z dziesięciu generałów województwa sandomierskiego, ale też jednym z niewielu, którzy usiłowali wywiązać się ze swoich zadań. Jego aktywność napotykała na obojętność i sprzeciw ze strony konserwatywnej części szlachty. Uczestnik kampanii w 1809 roku.

Był gospodarzem dóbr Radonice, które były własnością jego brata Jana. W 1817 odkupił Radonice ale już w następnym roku odsprzedał je bratu, a za otrzymane pieniądze kupił dwie kamienice w Warszawie.

Wojciech Toczyski zmarł 8 czerwca 1827 roku w Rokitnie w wieku 78 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rokitnie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Olgierd Budrewicz, Sagi Warszawskie t. 1–3, Warszawa 1990

Przewodnik Naukowy i Literacki : dodatek do „Gazety Lwowskiej” R.18 (1890)

Michał Toczyski, Pamiętniki Michała Toczyskiego obejmujące wspomnienia od roku 1803 do roku 1867, Kraków 1873.

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900

https://zapomniani.pl

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://pl.wikipedia.org

https://mazowieckie.dipp.info.pl 

https://polona.pl

https://www.familysearch.org/pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

 

Obserwuj nas