Toczyski Wojciech (1749-1827)

Wojciech Toczyski urodził się około 1749 roku w  Małym Czerniatynie, gub. Kijowska, zmarł 8.06.1827 roku. Generał major ziemiański milicji sandomierskiej w czasie powstania kościuszkowskiego. Był synem Kazimierza i Domicelli (Dominiki) z Bielskich.  

16 listopada 1783 r. wziął w Warszawie ślub z Marianną Błeszyńskią h. Oksza (1765-1819), córką Józefa i Franciszki z Młodeckich (Józef Błeszyński był pułkownikiem wojsk koronnych). Małżonkowie mieli czworo dzieci; Julia (1789-1857); Izabela (1795-1881); Michał (1798); Ksawery (1800).

Rotmistrz chorągwi 3 Brygady Kawalerii Narodowej w 1793, służył w armii Księstwa Warszawskiego. Podczas insurekcji działał na terenach Pińczowa i Opatowa, organizując oddziały pospolitego ruszenia. Nominację na generała ziemiańskiego uzyskał od Tadeusza Kościuszki w 1794. Był jednym z dziesięciu generałów województwa sandomierskiego, ale też jednym z niewielu, którzy usiłowali wywiązać się ze swoich zadań. Jego aktywność napotykała na obojętność i sprzeciw ze strony konserwatywnej części szlachty. Uczestnik kampanii w 1809 roku.

Był gospodarzem dóbr Radonice, które były własnością jego brata Jana. W 1817 odkupił Radonice ale już w następnym roku odsprzedał je bratu, a za otrzymane pieniądze kupił dwie kamienice w Warszawie.

Wojciech Toczyski zmarł 8 czerwca 1827 roku w Rokitnie w wieku 78 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rokitnie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Olgierd Budrewicz, Sagi Warszawskie t. 1–3, Warszawa 1990

Michał Toczyski, Pamiętniki Michała Toczyskiego obejmujące wspomnienia od roku 1803 do roku 1867, Kraków 1873.

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900

https://zapomniani.pl

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://pl.wikipedia.org

https://mazowieckie.dipp.info.pl 

https://polona.pl

https://www.familysearch.org/pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

 

Obserwuj nas