Toczyski Jan Nepomucen (1760-1837)

Jan Nepomucen Toczyski urodził się około 1760 roku w  Małym Czerniatynie, gub. Kijowska, zmarł 28.06.1837 roku. Poseł i marszałek powiatu błońskiego, dziedzic dóbr Radonice, Płochocin i Radzików. Był synem Kazimierza i Domicelli (Dominiki) z Bielskich. 

Około 1790 r. wziął ślub z Anną Krystyna Szymanowską h. Jezierza (1765-1845), córką Dyzmy i Marianny Franciszki z Szołdrskich h. Łodzia. (Dyzma Szymanowski był posłem na sejmy) Małżonkowie mieli czworo dzieci: Jan Andrzej Adam (1796-1823); Aniela (1797-1832); Małgorzata Celestyna (1803-1815); Stefania (1805-1812).

Toczyski od końca XVIII w. był właścicielem Radonic. Był również właścicielem Radzikowa i Płochocina. Od młodości poświęcił się wojskowości – doszedł rangi majora. Był osobą majętną i wpływową, w Królestwie dostarczał żywność dla wojska rosyjskiego. Na co dzień mieszkał w Warszawie zaś gospodarstwem w Radonicach zajmował się jego brat Wojciech. W 1817 sprzedał Radonice bratu, ale w następnym roku je odkupił prawdopodobnie z przyczyn rodzinnych. W latach 1817-23 był właścicielem dworu w Czerwonce pod Sochaczewem, który sprzedał Augustynowi Radwanowi, dowódcy pułku piechoty liniowej Wielkiego Księcia Michała.

Jan Nepomucen Toczyski zmarł po kilkudniowej chorobie 28 czerwca 1837 roku, przeżywszy 77 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rokitnie.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

 

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Anna Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów, Warszawa 2019 (pdf)

Michał Toczyski, Pamiętniki Michała Toczyskiego obejmujące wspomnienia od roku 1803 do roku 1867, Kraków 1873.

Polski Słownik Biograficzny, t. I-L, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999)

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://pl.wikipedia.org

https://mazowieckie.dipp.info.pl 

www.mazowsze.hist.pl 

https://zabytek.pl 

https://www.familysearch.org/pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim 

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie w Warszawie

Obserwuj nas