Tarkowski Roman Józef (1848-1887)

Roman Józef Tarkowski urodził się 18 sierpnia 1848 roku w parafii Liw. Ksiądz, proboszcz par. Mikołajew. Był synem Ludwika Tarkowskiego i Ludwiki z Zawadzkich.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1873 roku. Wikariusz parafii: Latowicz, dek. miński (1873-75); Zgierz, dek. łódzki (1875-78); Mińsk (1878-79); Stanisławów, dek. miński (1879-82); Szymanów (1882-84). W 1884 roku został skierowany do Mikołajewa na stanowisko administratora parafii.

Duchowny wymurował dom mieszkalny dla służby kościelnej; dwa pokoje zajmował w nim organista, kolejne dwa pomieszczenia kościelny a jedno przeznaczone było na kancelarię kościelną. Kościół został wyposażony przez proboszcza w 14 stacji Drogi Krzyżowej – w dębowych ramach oraz w cyborium z daszkiem i dwoma aniołami, dar od dziedzica Kronenberga ze Skotnik. Ksiądz Tarkowski w Mikołajewie wystawił także murowany budynek inwentarski, w którym mieściły się: wozownia, stajnia, obora, kurnik i chlewy.

Ksiądz Roman Tarkowski zmarł 17 grudnia 1887 roku w Mikołajewie w wieku 39 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kurjer Warszawski R64 nr 150a (31 maja 1884)

Przegląd Katolicki (13 lutego 1879)

Słowo R7 nr 47 (28 lutego 1888)

Przegląd Katolicki (23 lutego 1888)

Kurjer Warszawski R62 nr 61 (17 marca 1882)

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Siedlcach

metryki.genealodzy.pl

Obserwuj nas