Pyrak Wincenty

Pyrak Wincenty (1901-1920) Wincenty Pyrak urodził się 29 grudnia 1901 roku w Rybnie, był synem Wawrzyńca i Elżbiety z Kopków. Żołnierz – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Ojciec prowadził gospodarstwo rolne, aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Był...