Skorupka January

Skorupka January (1837-1886) January Skorupka urodził się w 3 grudnia 1837 roku, franciszkanin, proboszcz parafii Kamion. Po kasacie zakonu franciszkanów w 1864 roku, biskupi diecezjalni przejęli opiekę nad zakonnikami. January Skorupka został skierowany do pracy w...