Palewski Ignacy

Palewski Ignacy (1840-1888) Ignacy Mikołaj Palewski urodził się w 30 sierpnia 1840 roku w Warszawie. Pisarz gminny w Młodzieszynie. Był synem Michała, czeladnika blacharskiego i Marianny z Sapińskich. Żonaty; 29 stycznia 1868 roku wziął ślub z Józefą Essner...