Golański Kwiryn

Golański Kwiryn (1829-1862) Kwiryn Golański h. Jastrzębiec urodził się 29 marca 1829 roku we wsi Załuski, parafia Kroczewo, guberni płockiej. Był synem Stefana i Marianny z Ojrzyńskich. Ojciec był dziedzicem dóbr Załuski i Zdunowo.  Był zastępcą wójta gminy Stępów,...