Smoleński Jan

Smoleński Jan (1805 – 1852) Jan Smoleński h. Zagłoba urodził się ok. 1805 roku w Ogrodzienicach. Był synem Wawrzyńca Franciszka i Konstancji z Krasickich (ekonomów w Grójcu). Kasjer miasta Błonia. W dokumentach używane nazwisko „Smoliński”.  Żonaty; ...