Michalski Józef

Michalski Józef (1853-1914) Józef Michalski urodził się 20 października 1853 roku, zmarł 25.03.1914 roku. Szewc w Gostyninie (od ok. 1879r). Był synem Jakuba i Józefy ze Skopowskich. Żonaty; w 1879 roku w Gostyninie wziął ślub z Balbiną Migdalską (1862-1925), córką...