Hakowski Leonard

Hakowski Leonard Piotr (1865-1933) Leonard Piotr Hakowski urodził się 5 listopada 1865 roku w Sochaczewie, zmarł 12.09.1933 r. Wicedyrektor cukrowni „Marja” w Sójkach. Był synem Jana Kazimierza i Salomei Katarzyny z Gasińskich. Żonaty; 21 lutego 1903 roku...