Ciechońska Róża

Ciechońska Róża (1809-1869) Róża Zaleska h. Prawdzic urodziła się w Andruszówce na Ukrainie w 1809 roku, zmarła 12.11.1869 roku. Była córką Seweryna i Konstancji z Bierzyńskich. Ojciec był Marszałkiem szlachty powiatu żytomierskiego. Pochodziła z linii wołyńskiej rodu...