Grzybowski Eugeniusz

Grzybowski Eugeniusz (1816-1890) Eugeniusz Józef Roch Grzybowski h. Prus II urodził się w 18 listopada 1816 roku w Rakowcu, par. Żychlin. Sędzia Pokoju, właściciel dóbr Słubice. Był synem Karola Boromeusza i Krystyny Kłobukowskiej. Ojciec był właścicielem dóbr...