Danecki Gerwazy

Danecki Gerwazy (1839-1910) Jan Danecki urodził się 1 marca 1839 roku w Dąbrowicach, w pow. kutnowskim, zmarł 17.01.1910 roku. Proboszcz parafii Jamno i par. Słubice. Był synem Franciszka i Marcyanny (Marianny) z Kwiatkowskich. Ojciec był gospodarzem rolnym. Pochodził...