Skibniewski Józef (1850-1894)

Józef Skibniewski urodził się w 1850 roku we wsi Kostki na Podlasiu. Był synem Tomasza i Julianny z Lipków, ojciec był dziedzicem wsi Skibniew Kurcze. Ksiądz, proboszcz parafii Kampinos.

Mając 10 lat trafił pod opiekę brata Kazimierza, który wówczas był wikariuszem w parafii Kampinos. W 1869 roku ukończył gimnazjum w Siedlcach. Rok później trafił do Seminarium św. Jana w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1875 roku. Został skierowany do Skierniewic, a w 1880 roku do Warszawy na Pragę.

W latach 1883 -1888 był proboszczem w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach. Doprowadził do konsekracji kościoła, której dokonał 5 lipca 1886 r. metropolita warszawski, arcybiskup Teofil Chościak-Popiel. Około 1883 roku parafia liczyła 1718 wiernych, w cztery lata później już 1869 osób.

W latach 1888-92 był proboszczem parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie. W 1892 roku został skierowany do pracy w Kampinosie.

Józef Skibniewski zmarł dnia 26 lutego 1894 roku w Kampinosie w wieku 43 lat. Pochowany został na cmentarzu w Kampinosie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kurjer Warszawski 1894 nr 58 (27 lutego)

Zorza: pismo niedzielne poświęcone dla ludu miejskiego i wiejskiego, w części ilustrowane 1894 nr 10 (8 marca) 

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym 1894 nr 14 (5 kwietnia)

Bojownicy kapłani 1933

Obserwuj nas